Welkom op de website van GRV Toegankelijk Venlo. Dit is de nieuwe naam van de Gehandicaptenraad Venlo.

GRV Toegankelijk Venlo zet zich in voor een inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waar iedereen zo zelfstandig mogelijk kan meedoen.

Dat doen we door op te komen voor mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte in de Gemeente Venlo. We adviseren de gemeente Venlo op het gebied van toegankelijkheid en staan mensen bij met raad en daad.

Lees hieronder wat we nog meer doen:

Werkgroepen GRV Toegankelijk Venlo:


Computer reparatie

Mensen met een beperking zijn voor sociale contacten vaak voor een deel afhankelijk van een computer. Wij hebben onze eigen reparatiewerkplaats waar we uw computer tegen een kleine vergoeding plus de eventuele kostprijs van de onderdelen repareren.

Onze vrijwilligers brengen beoordelen regelmatig de toegankelijkheid van openbare gebouwen en horeca in de gemeente Venlo. Op de pagina www.toegankelijkvenlo.nl kunt u een overzicht van deze gebouwen terugvinden.

De werkgroep Toegankelijk Vervoer zet zich in om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer (regiotaxi) te verbeteren. Zij adviseert de gemeente Venlo en is actief in de provinciale klankbordgroep.

Laatste nieuws: