Inclusief Venlo: veel gepraat, weinig concrete daden

Beheerder Website GRV-Venlo News

Werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen, wat je afkomst, opleiding, seksuele geaardheid of beperking ook is. Dat was het belangrijkste onderwerp voor de gemeenteraad bij zijn aantreden in 2018. Het bleef bij mooie woorden.

Om werk te maken van die inclusieve stad werd er een raadswerkgroep geïnstalleerd met daarin alle politieke partijen in de Venlose gemeenteraad. Na drie jaar vergaderen is de oogst teleurstellend, zo klinkt het nu vanuit de werkgroep. Er wordt momenteel gewerkt aan een notitie waarin alle initiatieven rond inclusie worden genoteerd. ‘Die notitie dient als basis voor ons testament, met daarin conclusies en aanbevelingen voor de nieuwe gemeenteraad die in 2022 aantreedt’, zegt Helma van der Leeuw als voorzitter van de raadswerkgroep.

Terugtreden

‘Na drie jaar komt de werkgroep niet verder dan wat beschouwingen op het thema, dat is eigenlijk te weinig’, zegt D66-voorman Frans Aerts. Hij trok zich eind 2020 terug uit de raadswerkgroep omdat het de groep niet lukte concreet te worden. Zijn voorstel om het brede thema inclusie los te laten en de focus te leggen op een specifiek onderdeel waar wel resultaat geboekt kon worden werd afgeschoten. ‘Toen heb ik aangegeven de zaak van een afstand te gaan volgen en niet meer mee te doen. Ook omdat ik worstelde met het gegeven dat het binnen de werkgroep vooral ging over etniciteit en geloof. Dat was voor mij te beperkt’, zegt Aerts.

Het thema glipte ons als water door de vingers.

VVD-raadslid Marianne Steenmetz

Ambtelijke draak

Ook coalitiepartij SP trok zich eind 2020 terug uit de werkgroep. ‘Binnen de SP hebben we de regel dat wanneer het niks oplevert, we er niet mee doorgaan. Het onderwerp inclusiviteit bleek te breed, het werd nooit concreet. Binnen de werkgroep werden vooral theoretische discussies gevoerd en daar kom je niet uit’, zegt fractievoorzitter Angelique Weingarten. Ook Marianne Steenmetz die namens de VVD zitting had in de werkgroep is kritisch. ‘We kunnen nog steeds niet uitleggen wat we als werkgroep precies aan het doen zijn. De moeilijkheid was dat inclusiviteit een term is waar iedereen een andere betekenis aan geeft. Iedereen vindt het belangrijk, maar niemand weet wat het precies is. Het glipte ons als water door de vingers. Dat resulteert nu in een schrijven voor de nieuwe raad, een ambtelijke draak.’  

Glas niet eens half vol

Ook de overige leden van de raadswerkgroep erkennen dat het op zijn minst een flinke worsteling was. ‘Als je kijkt naar concrete zaken die zijn gerealiseerd en je vraagt me of dit een succes was dan zeg ik nee’, zegt PvdA’er Mohamed Addarrazi. Net als de andere leden van de werkgroep wijt hij het uitblijven van concreet succes aan het feit dat het thema inclusie te breed was. En als er dan concrete plannen lagen, bleken interne politieke meningsverschillen ervoor te zorgen dat die plannen nooit het daglicht zagen. ‘We hebben natuurlijk nooit de illusie gehad dat we van Venlo binnen vier jaar een inclusieve stad zouden maken. Maar we hebben het wel over het thema gehad, dat is het grote belang van deze werkgroep geweest. Dat maakt dat het glas voor mij half vol is. Al is het glas denk ik niet helemaal halfvol.’ 

Ik begrijp het als raadsleden vinden dat er te weinig is bereikt.

Helma van der Leeuw, voorzitter raadswerkgroep

Bewustwording

Dat het drie jaar lang over inclusie is gegaan binnen de Venlose politiek wordt gezien als absolute meerwaarde. ‘Al begrijp ik de raadsleden die vinden dat er te weinig is bereikt ook’, zegt Van der Leeuw. ‘De eerste twee jaar hebben we gebruikt om te achterhalen wat wij als werkgroep verstonden onder inclusie. Dat heeft ons te veel tijd en misschien ook te veel energie gekost’, zegt het zelfstandig raadslid Ali Oruç. ‘Maar het thema is nu wel een vast onderdeel binnen de besluitvorming in de gemeente Venlo. Dan kun je niet zeggen dat deze werkgroep niets heeft opgeleverd. Er komen aanbevelingen voor de nieuwe gemeenteraad. Daarmee staat het thema inclusiviteit op de politieke agenda en dat is positief.’  

bron:(c)omroepvenlo.nl